พิธีเปิดอาคาร แม่ข่า ซิตี้ แลป (MAE KHA CITY LAB)

ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาอย่างเป็นรูปธรรม ... Read More