กิจกรรมค้นหาและออกแบบคาแรกเตอร์ และแบรนด์อัตลักษณ์เพื่อการสื่อสาร “คลองแม่ข่า”

ส่วนหนึ่งของงานทดลองพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่พื้นที่ริมคลองแม่ข่า

กิจกรรมครั้งนี้ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสร้าง character และ mascot อย่าง อ.มนิษวาส จาก CAMT มช. และคุณเป็ก สันติวาษฎร์ นักออกแบบมืออาชีพ มาจัด workshop ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ น้องๆ จากคณะสถาปัตย์ มช. ทีมวิ่งเล่นสตูดิโอ และทีมใจบ้านสตูดิโอ โดยมีตัวแทนจากชุมชนหัวฝาย และกำแพงงามเข้าร่วม

Workshop เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสะท้อนความคิดแบบฉับพลัน ให้ชาวชุมชนเขียนคำ 1 คำ ที่บ่งบอกถึงคุณค่าและความหมายของ “คลองแม่ข่า”

Post it ใบเล็กๆ กับคำหนึ่งคำ ที่น่าสนใจ มีตั้งแต่ – ประวัติศาสตร์, ชุมชน, ความสามัคคี, คลองใส, ไชยมงคล, น้ำเสีย, ปลา, นก, ต้นไม้ใหญ่, ชาติพันธุ์, แหล่งท่องเที่ยวใหม่, ฯลฯ

นักออกแบบรุ่นใหม่รับเอา Post it ไปรวบรวมๆ ก่อนจะฟังเรื่องเล่าจากตัวแทนชุมชน ถึงภาพจำและความหมายของคลองแม่ข่าที่อยากนำเสนอ ก่อนนำไปสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้ครบถ้วน ดูน่ารักน่าชัง เชื้อเชิญให้คนนอกหันมามอง และติดตาม

Comments are disabled.